Vinco Zubrio statybos leidimas

Tęsiant istorijos temą norėtume pristatyti dokumentą, liudijantį gana svarbų Vinco Zubrio gyvenimo etapą, susijusį su valdomu nekilnojamu turtu.
V. Zubrys norėjo statyti naują namą ir 1936 m. balandžio mėn. 14d. buvo gavęs Šiaulių Valsčiaus Kaimo Statybos Komisijos leidimą (nuotraukose). Sprendžiant iš jo, akivaizdu, kad biurokratija ir išsamumu to meto statybos leidimai nepasižymėjo 🙂 Nepaisant to galima perskaityti, kad Šiaulių valsč., Rėkyvos km. ūkininkas Vincas Zubrys turi 14,58 ha žemės, kuri ribojasi su kaimynais Andrašiūnu, V. Baracevičium ir Leonavičium. Dokumente taip pat paaiškinama, kad 1 Nr. pažymėtas senas namas, kuris laikui bėgant bus nukeltas, 2. kūtė ir daržinė po vienu stogu, kurių likimas neįskaitomas ir 3. šįmet (1936 m.) projektuojamas statyti naujas gyv. namas. Pastaba: namas statomas lygiagrečiai vieškelio, medinis.

Dar žinoma, kad vėliau dalį V. Zubrio žemės paėmė valstybė geležinkelio statybai, likusi buvo padalinta dukterims, o dabar vienoje jų ir įgyvendinamas Zubrio valdų projektas.