Zubre valdas pagal Lukis Stuors i Andriens

Atsikeli ryte anksčiau, kol pyplei i fieja da mieg. Įšuoki į kedus i biegi. Biegi takiuku, aplink medžei, gryns uors. Kyl rytinis gars nuo žemes, danguj saule kyl i ryškin jo spalvą. Aplink bund gamta, paukščiukai sučiulb. Kažkur tuoli koks šuo prasiražęs banda suluot’.

O tu biegi i viską matai, girdi, jauti. Ant gala vis pagreitinį žingsnį, nes tau karšta jau, o prieky taves lauk’ ežers. Da keli žingsnei i puokšteli. Puokšteli į viesų i gaivų Rekyvas vandenį.

Kūns prabuda, jaučias energija i pozityvs. Lengva ristele parbiegi atgal, pamojuoji kaimynui, pagluostai šunį. Įeini atgal į namus, o ten jau prie stala siedž’ tava pypliai, o brangiuoji duod tau kavuos. Jėgų pilns, šende bus da viena afigiena tava diena.

Nu i kaip Jum skamb šita istorije? Kaip kokiuoj Amerikoj? Nu gal kaip Ispanijoj? Nu bent jau kaip Palanguoj? Išvis atruoda, ka če Jakobs reklama? Nifiga, čia ne Jakobs reklama.

Jei tu esi normalus kents iš Šiaulių, tai tikslei tau nereik’, nei Amerikas, nei Ispanijas, nei tos Palangos su prisisiuota jūra. O kode? O tode, ka yra Rėkyva.

Tas kurorts atsigaun i veiksma daros vis daugiau. Da i visokių gerų dalykų ten yra i žiemai, i vasarai. Mes i patys susiorganizuojam fuliuką paluošt garde, ka paskui tiesiai į Rekyva įkrist’.

O žiemą gamtuoj ne ką liūdniau, i pameškeriuot’ gali, fleškikę po striuke pasiemes, net vairuot’ nereik’. O jei nuori aktyvei, tai i slides, i pačiūžas a kokes ledroges gali įsikinkyt’. Nu a šeip, su sniega motociklu apylinkes apliekt’. Pats pagalvuok, kiek tava fantazija gal’ išnešt’.

Tai žuodžiu, ka svajuones taptų realybe, iš taves pastangų labai daug i nereik’. Nes pas mum Šiauliuos viskas paprastai i konkrečiai. I Rekyvoj daba yra gers varijants, katras skirts konkrečiai normaliem kentam – Zubre valdas.

Zubrio valdos – nauja gyvenvietė Šiauliuose

O kai nulieksi pasižiet’, pasakyk tiem gezam, ka nuo Luke atvarei. Perskaičiuot’ turietų viską.