Rėkyva – keturių vėjų ežeras

Citata iš Oksanos Laurutytės straipsnio dienraštyje „Etaplius“:

„Rėkyva – pasaulyje pripažintas keturių vėjų ežeras. Jis yra aukščiau miesto ir jūros lygio, tad jame vyrauja stipresni vėjai. Tokio ežero kaip Rėkyva kitų šalių ekstremalaus sporto entuziastai gali tik pavydėti. Puikios buriavimo sąlygos traukia žmones į Šiaulius ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kitų šalių.“

Skaitykite daugiau

Foto: A.Repšio

Gyvenimas prie Rėkyvos ežero: neįvertinti privalumai miesto pašonėje

Dau­giau nei 70 me­tų Rė­ky­vos apy­lin­kė­se gy­ve­nan­tis Pran­ciš­kus Rep­šys įsi­ti­ki­nęs, jog gy­ve­na nuo­sta­biu kraš­to­vaiz­džiu ap­do­va­no­to­je sva­jo­nių vie­to­je: gam­tos ap­sup­ty­je, ša­lia eže­ro, ta­čiau mies­tą pa­sie­kia vos per pen­kio­li­ka mi­nu­čių. Anks­čiau ap­leis­ta Šiau­lių mies­to da­lis ry­ti­nia­me Rė­ky­vos eže­ro kran­te tam­pa pres­ti­ži­niu ra­jo­nu.

Skaityti toliau

Elena BRETLINGIS, www.skrastas.lt

Rėkyvoje veikia gera buriavimo mokykla

Rėkyviškis, mūsų kaimynas, fotografas Pranciškus Repšys:

„Rėkyvoje veikia gera buriavimo mokykla, kur vaikai, prižiūrimi geros trenerės, mokosi buriuoti. Šiaip vandens sportui Rėkyvos ežere yra labai geros sąlygos. Atrinkau keletą nuotraukų iš sūnaus Andriaus kolekcijos.“

Suteikti adresai sklypams

Jau patvirtintas „Zubrio valdu“gyvenvietės detalusis planas ir suteikti adresai sklypams!!!

Pradedamas rengti susisisekimo ir lauko inžineriniu tinklu techninis darbo projektas!

Taip pat pradedami rengti namu projektai statybos leidimams gauti!

Detalusis planas užregistruotas teritorijų planavimo dokumentų registre

Tuos, kurie galvojo, kad šis projektas yra utopija, galime nuliūdinti !

Pagaliau gyvenvietės detalusis planas patvirtintas Šiaulių raj. sav. administracijos direktoriaus ir užregistruotas teritorijų planavimo dokumentų registre.

Su vasara prasideda gyvenvietės inžinerinių tinklų ir gatvių techninių projektų rengimo procesas.

Norime pabrėžti, kad šios gyvenvietės patrauklumas – vandentiekis iš miesto, o buitinės nuotekos – į miestą!

Gyventojams nebus galvos skausmo dėl vietinių vandentiekio gręžinių, nuotekų surinkimo duobių ar biologinių valymo įrenginių įrengimo ir jų eksploatacijos!!!