Sėkmingai suderintas detalusis planas

Detalusis planas sėkmingai suderintas Šiaulių raj. sav. administracijos nuolatinėje statybos komisijoje!

Šiuo metu jis yra perduotas teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai, bei laukiama šios instancijos teigiamos išvados. Jos pagrindu rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymu patvirtins detalųjį planą. Šie darbai bus atlikti per sausio mėnesį.

P.S. Norime pabrėžti, kad dar vienas šio planuojamo kvartalo patrauklumas – vandentiekis iš miesto, o buitinės nuotekos – į miestą!

Gyventojams nebus galvos skausmo dėl vietinių vandentiekio gręžinių, nuotekų surinkimo duobių ar biologinių valymo įrenginių įrengimo ir jų eksploatacijos!!!

Rėkyvos bendruomenės šventė

Štai ir prabėgo mūsų ceremonija. Gailėkitės tie, kas nebuvote, o tie kas sudalyvavote tikimės, kad juokėtės iki ašarų, kad nenuvylėme jūsų. AČIŪ jums už palaikymą. Pasidalinkite savo nuomonę apie renginį. o štai keletas akimirkų iš jo.

Rėkyvos ežero istorija

Ar žinote, kad Rėkyvos ežeras, iki kurio nuo kvartalo einant pėsčiomis vos daugiau nei kilometras, susidarė poledyniniais laikais. Kairiajame Šušvės krante, Radviliškio ir Šiaulių srityje. Ežeras suplautas lygumoje, apvalaus tipo, 4,5 km ilgio ir 4 km pločio, negilus (giliausia vieta 7m), todėl vasarą gretai įšyla, o rudenį ir žiemą greitai atvėsta.

1930 metais birželio mėn. 13 d. (tai aišku, kad penktadienį) ežere įvyko Lietuvos karo lėktuvo avarija. Per ežerą kariniu lėktuvu skrido karo lakūnas viršila Antanas Kairaitis. Jo uždavinys buvo kulkosvaidžio ugnimi apšaudyti judantį taikinį- ežero paviršiuje atsispindėjusį ir greit slenkantį viršuj jo skridusio lėktuvo šešėlį. Bepikiruojant, beveik stačiu kampu, skrendant į žemę iš apie 200m aukščio, lėktuvas pasinėrė į vandenį, kartu nusinešdamas ir lakūną, kuris per arti priskridęs prie vandens, nebegalėjo ar nebespėjo jo išlyginti. (Tikimės, kad ežere dabar nesivaidena :D)

Šaltinis: B.Kviklys enciklopedinis leidinys Mūsų Lietuva III tomas

Vinco Zubrio statybos leidimas

Tęsiant istorijos temą norėtume pristatyti dokumentą, liudijantį gana svarbų Vinco Zubrio gyvenimo etapą, susijusį su valdomu nekilnojamu turtu.
V. Zubrys norėjo statyti naują namą ir 1936 m. balandžio mėn. 14d. buvo gavęs Šiaulių Valsčiaus Kaimo Statybos Komisijos leidimą (nuotraukose). Sprendžiant iš jo, akivaizdu, kad biurokratija ir išsamumu to meto statybos leidimai nepasižymėjo 🙂 Nepaisant to galima perskaityti, kad Šiaulių valsč., Rėkyvos km. ūkininkas Vincas Zubrys turi 14,58 ha žemės, kuri ribojasi su kaimynais Andrašiūnu, V. Baracevičium ir Leonavičium. Dokumente taip pat paaiškinama, kad 1 Nr. pažymėtas senas namas, kuris laikui bėgant bus nukeltas, 2. kūtė ir daržinė po vienu stogu, kurių likimas neįskaitomas ir 3. šįmet (1936 m.) projektuojamas statyti naujas gyv. namas. Pastaba: namas statomas lygiagrečiai vieškelio, medinis.

Dar žinoma, kad vėliau dalį V. Zubrio žemės paėmė valstybė geležinkelio statybai, likusi buvo padalinta dukterims, o dabar vienoje jų ir įgyvendinamas Zubrio valdų projektas.

Zubrio valdos – nauja gyvenvietė Šiauliuose

Zubrio valdos – tai naujas Šiaulių gyvenamasis kvartalas Rėkyvoje. Jau pradėtas rengti detalusis planas, pagal kurį kvartale bus apie 20 namų valdos sklypų po 15-20 arų.

Zubrio valdose bus įrengta:

  1. Elektros įvadai kiekvienam sklypui po 10kW
  2. Vandentiekio įvadai kiekvienam sklypui iš bendro gręžinio
  3. Buitinių nuotekų išvadai iš kiekvieno sklypo į bendrus valymo įrenginius
  4. Lietaus surinkimo išvadai iš kiekvieno sklypo į bendrą lietaus nuotekynę
  5. Apšviestos gatvės su šaligatviais
  6. Tvora aplink visą kvartalą su automatiniais vartais
  7. Vaikų žaidimo ir bendruomenės susirinkimo aikštelė
  8. Administratorius, gyvenantis kvartale ir besirūpinantis bendro naudojimo infrastruktūra ir inžinerinėmis sistemomis.

Sekite naujienas!
Jų bus vis daugiau ir daugiau 😉

Paveikslėlyje – vienas iš projektinių pasiūlymų.