Rėkyvos ežero istorija

Ar žinote, kad Rėkyvos ežeras, iki kurio nuo kvartalo einant pėsčiomis vos daugiau nei kilometras, susidarė poledyniniais laikais. Kairiajame Šušvės krante, Radviliškio ir Šiaulių srityje. Ežeras suplautas lygumoje, apvalaus tipo, 4,5 km ilgio ir 4 km pločio, negilus (giliausia vieta 7m), todėl vasarą gretai įšyla, o rudenį ir žiemą greitai atvėsta.

1930 metais birželio mėn. 13 d. (tai aišku, kad penktadienį) ežere įvyko Lietuvos karo lėktuvo avarija. Per ežerą kariniu lėktuvu skrido karo lakūnas viršila Antanas Kairaitis. Jo uždavinys buvo kulkosvaidžio ugnimi apšaudyti judantį taikinį- ežero paviršiuje atsispindėjusį ir greit slenkantį viršuj jo skridusio lėktuvo šešėlį. Bepikiruojant, beveik stačiu kampu, skrendant į žemę iš apie 200m aukščio, lėktuvas pasinėrė į vandenį, kartu nusinešdamas ir lakūną, kuris per arti priskridęs prie vandens, nebegalėjo ar nebespėjo jo išlyginti. (Tikimės, kad ežere dabar nesivaidena :D)

Šaltinis: B.Kviklys enciklopedinis leidinys Mūsų Lietuva III tomas